2012 
 
 
 

Udruga ronilačkih centara „Altum Mare“ u suradnji s ronilačkim centrom „Indie“ i ronilačkim klubom „Pula“ organizirala je jednodnevni TERAPIJSKI PROGRAM sa Udrugom roditelja osoba s kombiniranim smetnjama u psihofizičkom razvoju Istarske županije Pula