Naziv: „ALTUM MARE“ udruga ronilačkih centara

Adresa: Ližnjan, Munat 25, 52204 Ližnjan

OIB: 68601895861

REG. BR: 18001411

ŽRN: 2484008-1102909141  Raiffeisen Bank

web: www.altummare.hr

e-mail: info@altummare.hr

Predsjednik: Branislav Danevski  00385/98-255-834

Dopredsjednik: Marko Srečec  00385/98-368-344

Tajnik: Robert Lehotkai  00385/98-344-963