Naziv: „ALTUM MARE“ udruga ronilačkih centara

Adresa: Ližnjan 186/a, 52204 Ližnjan

OIB: 68601895861

REG. BR: 18001411

ŽRN: 2484008-1102909141  Raiffeisen Bank

web: www.altummare.hr

e-mail: udruga.altum.mare@gmail.com

Predsjednik: Željko Kamerla  00385/98-334-181

Dopredsjednik: Filip Višić  00385/95-902-5543

Tajnik: Robert Lehotkai  00385/98-344-963