Udruga „ALTUM MARE“ osnovana je početkom 2005. god. kao udruga za promicanje kulturne i prirodne baštine podmorja.
Nakon prestanka rada Grupacije ronilačkog turizma Hrvatske,početkom 2008 godine,uz podršku ronilačkih centara Istarske Županije mijenja svoj naziv u UDRUGA RONILAČKIH CENTARA „ALTUM MARE“, te kao pravna osoba nastavlja sa daljnjim organiziranim radom u cilju rješavanja tekućih problema ronilačkog turizma Hrvatske i samom unapređenju ronilačkog turizma Hrvatske .

U proteklom periodu bavili smo se sljedećim stavkama:

 • Suradnja sa Hrvatskom Turističkom Zajednicom i Turističkom Zajednicom Istre
 • Suradnja sa Hrvatskom Gospodarskom Komorom i Županijskom Gospodarskom Komorom Istre
 • Koordinacija rada sa pomorskom policijom i lučkom kapetanijom te načinom kontrole na moru
 • Izrada ronilačkog kataloga „ISTRA DIVING“ , web stranice i e-mail adrese
 • Anketa o broju ronilačkih gostiju
 • Nastupi na turističko ronilačko nautičkim sajmovima
 • Kodeks ponašanja članica
 • Aktivno učešće u izradi novog zakona ili pravilnika o ronjenju
 • Suradnja sa Ministarstvom kulture i Ministarstvom turizma
 • Suradnja sa zajednicom ronjenja u gospodarstvu

Novo postavljeni zadaci:

 • Redoviti reprint kataloga „ISTRA DIVING“ sa osvježavanjem podataka
 • Pomoć i zastupanje svojih članica po svim pitanjima, uz pravnu (savjetodavnu) pomoć
 • Zajednički nastup prema osiguravajućim društvima u cilju kvalitetnijih uvijeta suradnje
 • Koordinacija rada sa pomorskom policijom i lučkom kapetanijom te načinom kontrole na moru
 • Suradnja sa Zajednicom u gospodarstvu zbog koordiniranog nastupa na nacionalnom i internacionalnom nivou
 • Nastavak suradnje sa Hrvatskom Turističkom Zajednicom i Hrvatskom Gospodarskom Komorom
 • Prihvaćanje, odabir i provođenje projekata od zajedničkog značaja
 • Realizacija projekta sufinanciranih od strane HR i EU
 • Nastup na međunarodnim turističkim sajmovima vezanim uz promociju ronjenja i ronilaštva
 • Učešće u izradi novog zakona ili pravilnika o ronjenju
 • Realizacija projekta POSEIDON uz potporu Min Turizma
 • Realizacija projekta 100 GODINA BARONA

  ČLANOVI